Privacy statement 

Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt BOL Kreditank B.V. persoonsgegevens. In sommige gevallen werkt BOL Kreditank B.V. daarbij samen met derden. BOL Kreditank B.V. vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door BOL Kreditank B.V. dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houdt BOL Kreditank B.V. zich aan de eisen uit de AVG/GDPR. Dat betekent dat BOL Kreditank B.V.:

 • Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw gegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer BOL Kreditank B.V. daar wettelijk toe verplicht is;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van BOL Kreditank B.V. persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van BOL Kreditank B.V. en voor alle gebruikers van de website van BOL Kreditank B.V.. De medewerkers van BOL Kreditank B.V. zijn verplicht tot geheimhouding over uw persoonlijke gegevens. De overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele overeenkomst.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op www.supertank.nl/privacyverklaring/. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe BOL Kreditank B.V. uw gegevens beschermt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BOL Kreditank B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht - Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type
 • IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@supertank.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

BOL Kreditank B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • BOL Kreditank B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • BOL Kreditank B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • BOL Kreditank B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BOL Kreditank B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOL Kreditank B.V.) tussen zit.

BOL Kreditank B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Lodder Software B.V.
Voor vastleggen administratie, facturering en verzamelen van informatie ten behoeve van interne statistieken.

OnChange Software
Verwerken van aanvragen voor BOL Kreditank tankpas en vastleggen van informatie ten behoeve van interne statistieken.

Genoemde computersystemen zijn toegankelijk voor medewerkers van BOL Kreditank B.V. op basis van gebruikersnaam en toegangscode. Inactieve schermen worden geblokkeerd en dienen opnieuw met een toegangscode te worden gedeblokkeerd.

Hoe lang bewaart BOL Kreditank B.V. Persoonsgegevens

BOL Kreditank BV. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U kunt via mail@supertank.nl een verzoek indienen om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

BOL Kreditank B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BOL Kreditank B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van BOL Kreditank B.V. zijn verbonden. BOL Kreditank B.V. kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met uw gegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op SuperTank.nl worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SuperTank.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wilt u meer informatie over welke cookies er gebruikt worden, lees dan onze cookieverklaring.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Sociale media

SuperTank is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. SuperTank volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOL Kreditank B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@supertank.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BOL Kreditank B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nieuwsbrief

Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die via e/mail wordt verzonden. Als een bezoeker zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief die via e/mail wordt verzonden, kan hij of zij zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief. Klanten van BOL Kreditank B.V. waarmee wij een factuurrelatie hebben worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van onze nieuwsbrief. Periodiek worden er vanuit BOL Kreditank B.V. mailingen verzonden die nodig zijn voor het onderhouden van een goede klantrelatie. Ook heeft onze nieuwsbrief een informatieve functie. Via onze nieuwsbrief worden onze klanten geïnformeerd over belangrijke updates of wijzigingen die voor de geleverde diensten van belang kan zijn.

MailChimp

Voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrief maakt BOL Kreditank B.V. gebruik van het emailprogramma MailChimp. U kunt zich via elke mail die u krijgt van BOL Kreditank B.V. hiervoor uitschrijven. Voor meer informatie over het privacybeleid van MailChimp kunt u hier terecht. BOL Kreditank B.V. heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BOL Kreditank B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@supertank.nl. BOL Kreditank B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • De software die gebruikt wordt voor het inzien van persoonlijke gegevens bevindt zich achter een wachtwoord.
 • Wanneer een werkstation niet wordt gebruikt, dan wordt deze op inactief gezet en is het werkstation alleen toegankelijk middels een wachtwoord.
 • Onze werknemers zijn verplicht elk half jaar hun wachtwoord te wijzigen.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres. Het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.